Danh sách trúng tuyển Kỳ thi viên chức ngạch Giáo viên năm 2010

Thứ Sáu, 14 Tháng một 2011, 21:37 GMT+7

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
   
TRƯỜNG TH CÔNG NGHỆ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
   
             
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC 2010
             
STT
HỌ VÀ TÊN
Năm sinh
Trình độ
đào tạo
Ghi chú
Nữ
Nam
1
Phan Nam
Anh
 
02-01-88
Đại học
 
2
Nguyễn Thị Hồng Tuyết
Hạnh
20-07-87
 
Đại học
 
3
Thiều Thị
Hằng
12-10-85
 
Đại học
 
4
Nguyễn Thanh
Hùng
 
01-03-87
Đại học
 
5
Hoàng Đặng Vân
Hương
25-10-87
 
Đại học
 
6
Phạm Thị Hồng
Loan
06-08-86
 
Đại học
 
7
Nguyễn Hữu
Linh
 
04-11-77
Đại học
 
8
Lê Thái
Sơn
 
30-04-87
Đại học
 
9
Nông Thị
Vân
08-12-86
 
Đại học
 
             
     
HỘI ĐỒNG THI TUYỀN VIÊN CHỨC
     
CHỦ TỊCH
     
ThS. Doanh Thiên Hiến