TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
TUYỂN SINH SƠ CẤP NGHỀ & ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
LỄ TỔNG KẾT TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
ĐÀO TẠO 
Trường Trung Cấp Công nghệ Lương thực Thực phẩm, là cơ sở đào tạo Cán bộ kỹ thuật có trình độ trung cấp; sơ cấp; bồi dưỡng, sát hạch nâng bậc nghề
i2

 

 

Thông tư 23/2018/TT-BLĐTBXH Quy định hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trung cấp, cao đẳng
i4

 

 

Thời khóa biểu tuần 33 (năm học 2018 - 2019)
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9/2018 29/08/2018
Lễ Quốc khánh 02/9/2018 trùng vào ngày Chủ nhật (02/9) nên công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ bù vào Thứ 2 ngày (03/9) và đi làm lại vào Thứ 3 ngày (04/9/2018).
Học bổng toàn phần trình độ thạc sỹ tại Nhật Bản dành cho công chức, viên chức 21/08/2018
Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương và Chính phủ Nhật Bản để tuyển chọn cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2019 (chương trình học bằng ...
Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực - Thực phẩm
Tự hào truyền thống, vững bước tương lai