TUYỂN SINH NĂM 2020
Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại
Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại
Đội ngũ giáo viên nhà trường
Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp học sinh sau THCS
ĐÀO TẠO 
Trường Trung Cấp Công nghệ Lương thực Thực phẩm, là cơ sở đào tạo Cán bộ kỹ thuật có trình độ trung cấp; sơ cấp; bồi dưỡng, sát hạch nâng bậc nghề
i2

 

 

Thông tư 33/2018/TT-BLĐTBXH Quy định về đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn.
i4

 

 

Thời khóa biểu tuần 22 (năm học 2019 - 2020)
Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực - Thực phẩm
Tự hào truyền thống, vững bước tương lai