Tham gia Ngày hội “Tuyển sinh, hướng nghiệp học sinh sau THCS” tại Bình Chánh
TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
TUYỂN SINH SƠ CẤP NGHỀ & ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
Hội trại truyền thống 26/3/2019
Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực - Thực phẩm
Tự hào truyền thống, vững bước tương lai