Tham gia Ngày hội “Tuyển sinh, hướng nghiệp học sinh sau THCS” tại Bình Chánh
TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
TUYỂN SINH SƠ CẤP NGHỀ & ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
Hội trại truyền thống 26/3/2019
ĐÀO TẠO 
Trường Trung Cấp Công nghệ Lương thực Thực phẩm, là cơ sở đào tạo Cán bộ kỹ thuật có trình độ trung cấp; sơ cấp; bồi dưỡng, sát hạch nâng bậc nghề
i2

 

 

Thông tư 23/2018/TT-BLĐTBXH Quy định hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trung cấp, cao đẳng
i4

 

 

Thời khóa biểu tuần 02 (năm học 2019 - 2020)
Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực - Thực phẩm
Tự hào truyền thống, vững bước tương lai