Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020
Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại
Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại
TUYỂN SINH NĂM 2020
Đội ngũ giáo viên nhà trường
Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp học sinh sau THCS
ĐÀO TẠO 
Trường Trung Cấp Công nghệ Lương thực Thực phẩm, là cơ sở đào tạo Cán bộ kỹ thuật có trình độ trung cấp; sơ cấp; bồi dưỡng, sát hạch nâng bậc nghề
i2

 

 

Công văn hướng dẫn thực hiện quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong đào tạo trực tuyến.
i4

 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 CÁC LỚP (2020 - 2021)
Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực - Thực phẩm
Tự hào truyền thống, vững bước tương lai