TRANG THÔNG TIN SINH VIÊN

[TUYỂN DỤNG] - Công ty chế biến thực phẩm và xuất khẩu Highland Dragon
Việc làm - Tuyển dụng
Thứ sáu, 14/09/2018, 08:59 GMT+7
Công Ty TNHH Highland Dragon, là công ty có vốn 100% đầu tư nước ngòai (Mỹ). Công ty chế biến thực phẩm và xuất khẩu chủ yếu vào thị trường Mỹ và Châu âu. Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí QC, LAB, thủ kho.
[TUYỂN DỤNG] - Công ty chế biến thực phẩm và xuất khẩu Highland Dragon
08:59 | 14/09/2018
Công Ty TNHH Highland Dragon, là công ty có vốn 100% đầu tư nước ngòai (Mỹ). Công ty chế biến thực phẩm và xuất khẩu ...