Mẫu biểu

Tên file Ngày đăng Size Lượt tải Tải về
Phiếu đánh giá bài giảng Tích hợp (2019) 10/05/2019 0 Bytes 0 download
Phiếu đánh giá bài giảng Thực hành (2019) 10/05/2019 0 Bytes 0 download
Phiếu đánh giá bài giảng Lý thuyết (2019) 10/05/2019 0 Bytes 0 download
Mẫu giáo án tích hợp (cập nhật T5/2019) 10/05/2019 0 Bytes 7 download
Mẫu giáo án thực hành (cập nhật T5/2019) 10/05/2019 0 Bytes 7 download
Mẫu giáo án lý thuyết (cập nhật T5/2019) 10/05/2019 0 Bytes 6 download
Mẫu giấy giới thiệu học sinh thực tập tốt nghiệp 08/04/2019 0 Bytes 6 download
Mẫu thư cảm ơn đơn vị thực tập tốt nghiệp 08/04/2019 0 Bytes 8 download
Mẫu công văn thực tập tốt nghiệp 08/04/2019 0 Bytes 6 download
Mẫu bảng điểm tống kết và thi kết thúc HP (dành cho K15,16,17) - cập nhật 03/4/2019 03/04/2019 0 Bytes 21 download
Mẫu bảng điểm tống kết và thi kết thúc MH/MĐ (dành cho K18 trở đi) - cập nhật 03/4/2019 03/04/2019 0 Bytes 10 download
Mẫu đề thi tốt nghiệp năm 2018 06/08/2018 0 Bytes 9 download
Mẫu đơn đăng ký học lại/học bổ sung 06/08/2018 0 Bytes 8 download
Mẫu đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tốt nghiệp 06/08/2018 0 Bytes 7 download
Mẫu đơn xin chuyển ngành học 06/08/2018 0 Bytes 9 download
Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp 06/08/2018 0 Bytes 6 download
Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp 06/08/2018 0 Bytes 6 download
Hướng dẫn công tác thực tập tốt nghiệp đối với học sinh 06/08/2018 0 Bytes 6 download