Category: Tin tức

Hướng đến kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống học sinh – sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2019), sáng ngày 09/01/2019, Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực – Thực phẩm đã tổ chức cho học sinh đi tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng) và Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.…

KHOA CÔNG NGHỆ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM   1. Chức năng nhiệm vụ: Tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình kế hoạch giảng dạy của Trường; Tổ chức thực hiện biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học khi được…

KHOA CƠ ĐIỆN   1. Chức năng nhiệm vụ: Tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình kế hoạch giảng dạy của Trường; Tổ chức thực hiện biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học khi được phân công; Tổ chức…