Category: Tin tức

              THÔNG BÁO (Về việc tuyển sinh liên thông cao đẳng chính quy khóa 08 năm 2012)     Căn cứ Qui chế đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục…

         Tải mẫu PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2015 tại đây           ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN tại đây BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM  Mã trường: NN01  THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015  I.  CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO  MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH 01 Công…