Thông báo hoãn Kế hoạch liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng

 

THÔNG BÁO
 (HOÃN KẾ HOẠCH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY)
 
Phòng Đào tạo Trường Trung học Công nghệ Lương thực Thực phẩm thông báo hoãn kế hoạch liên thông từ trung cấp lên cao đẳng chính quy, học tại trường Trung học Công nghệ Lương thực Thực phẩm đã dự kiến thi vào tháng 01 năm 2011.
Những thí sinh đã đăng ký, vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo để được thông tin chi tiết.
 
Phòng Đào tạo TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG NGHỆ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
296 Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38776919, Email:pdt.cnlttp@gmail.com
Website: www.hftc.edu.vn