Cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới năm 2019

gdnn1
 
 
Thể lệ cuộc thi xem chi tiết tại =>>> http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/ViewOnline/tabid/223/DocId/3027/Default.aspx