Bảng điểm các lớp K12, K13 (cập nhật đến 01/7/2013)

Bảng điểm Khóa 12 (cập nhật đến 01/7/2013) Tải về tại đây

Bảng điểm Khóa 13 (cập nhật đến 01/7/2013) Tại về tại đây

Lưu ý:

Học sinh chưa hoàn thành điểm các học phần đăng ký về P. Đào tạo để Nhà trường có kế hoạch xếp lớp học bổ sung, học lại.

Học sinh kiểm tra và có hồi báo về P. Đào tạo (SĐT: 08.38776919, gặp cô Sâm)