Các văn bản mới nhất liên quan đến hoạt động Giáo dục nghề nghiệp

Thứ Ba, 07 Tháng ba 2017, 13:55 GMT+7

 QUÝ THẦY/CÔ TẢI CÁC VĂN BẢN MỚI NHẤT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THEO ĐƯỜNG LINK DƯỚI:

http://www.hftc.edu.vn/Download.ashx?Id=3698e45c-923e-4130-a880-009c0d30970b

TẢI THÔNG TƯ 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội quy định về Điều lệ Trường trung cấp:

http://www.hftc.edu.vn/Download.ashx?Id=d52d3a39-f534-46b7-83ef-c138e0fd1925