Kết quả thi tuyển Viên chức năm 2010

Thứ Sáu, 14 Tháng một 2011, 20:55 GMT+7

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC
                 
TRƯỜNG TH CÔNG NGHỆ
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
                 
     
KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2010
     
NGÀY THI : 30, 31 THÁNG 12 NĂM 2010
                   
Ñòa ñieåm thi: 296 Löu Höõu Phöôùc phöôøng 15 quaän 8 TP. Hoà Chí Minh.
               
STSTT
HỌ
TÊN
Ngày sinh
Nơi sinh
Giới tính
Dân tộc
Ngành dự tuyển
Điểm môn điều kiện
Điểm môn chuyên môn
Anh văn
Tin học
Kiến thức chung
Lý thuyết chuyên môn
Thực hành
ĐTB
1
Phan Nam
Anh
02-01-88
Nghệ An
Nam
Kinh
KT
83
73
63
80
77,5
75,1
2
Nguyễn Thị Hồng Tuyết
Hạnh
20-07-87
Đồng Nai
Nữ
 
KT
66
60
52,5
80
75
71,9
3
Thiều Thị
Hằng
12-10-85
Thanh Hóa
Nữ
Kinh
CNTP
60
51
65,5
50
65
57,6
4
Nguyễn Thanh
Hùng
01-03-87
Lâm Đồng
Nam
Kinh
QL ĐĐ
54
70
52,5
80
79
72,9
5
Trần Mạnh
Hùng
 
 
 
 
QL ĐĐ
 
 
 
 
 
 
6
Hoàng Đặng Vân
Hương
25-10-87
Lâm Đồng
Nữ
Kinh
KT
57
55
50
70
74,5
66,1
7
Phạm Thị Hồng
Loan
06-08-86
Tiền Giang
Nữ
Kinh
CNTP
58
75
73
50
76,25
62,3
8
Nguyễn Hữu
Linh
04-11-77
Nam Định
Nam
Kinh
CNTT
56
Miễn thi
50
60
82
63,0
9
Võ Thị Hoài
Phượng
26-11-86
Bình Phước
Nữ
 
CNTP
51
51
50,5
5
Vắng
 
10
Thái Kim
Quí
22-10-84
TP.HCM
Nữ
Kinh
CNTP
52
55
50
Vắng
Vắng
 
11
Trịnh Văn
Toản
 
 
 
 
QL ĐĐ
 
 
 
 
 
 
12
Lê Thái
Sơn
30-4-87 
Lâm Đồng
Nam
Kinh
CNTT
66
Miễn thi
75
70
79
73,5
13
Nông Thị
Vân
8/12/1986
Bắc Cạn
Nữ
Tày
KT
68
54
67,5
80
82
77,4
 
 
           
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC