Thông báo tuyển Giáo viên - năm 2010

Thứ Hai, 01 Tháng mười một 2010, 16:33 GMT+7

 

THÔNG BÁO

Về việc thi tuyển viên chức

 

 

Được phép của Bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn

Trường Trung học Công nghệ Lương thực Thực phẩm

Địa chỉ 296 Đường Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh tổ chức thi tuyển viên chức năm 2010.

 

Chức danh tuyển dụng:

Giáo viên trung học – mã số: 15113 -  Trình độ Đại học trở lên: 12 người

Trong đó:

 

- Giáo viên ngành đào tạo kế toán:                                          04 người

- Giáo viên ngành đào tạo Quản lý đất đai:                              04 người

- Giáo viên ngành đào tạo Kiểm nghiệm chất lượng LTTP:      02 người    

- Giáo viên ngành đào tạo Công nghệ thông tin:                       02 người

 

Điều kiện của người đăng ký kỳ thi tuyển viên chức :

 

-         Có một quốc tịch là quốc tịch Việt nam

-         Nam đủ 18 tuổi đến 40 tuổi;      Nữ đủ 18 tuổi đến 35 tuổi.

-         Có đơn dự thi tuyển, có lý lịch rõ ràng

-         Có văn bằng chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng

-         Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

-         Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

-         Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 20/12/2010

 Thi tuyển từ ngày 30/12/2010 đến ngày 31/12/2010

 Đăng ký mua hồ sơ dự thi tuyển tại trường

 

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Hành chính tổ chức của trường, hoặc điện thoại số: 08.38756634, 08.38756993, 0918785388

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG