1. Diện tích khuôn viên nhà trường : 19.200 m2. Trên đó đã quy hoạch thành 3 khu riêng biệt.
 2. Hệ thống đường nội bộ bằng bê tông, hệ thống thoát nước bằng các mương bê tông lộ thiên, hệ thống cấp nước có 2 nguồn: nguồn nước thủy cục và nguồn nước nội bộ bơm từ giếng ngầm lên tháp chứa.
 3. Số lượng phòng thí nghiệm, xưởng thực hành thực tập, thư viện, phòng học lý thuyết, chuyên môn hoá:
  • Phòng thí nghiệm : 05 DT : 300m2, trong đó:
   • 02 phòng thí nghiệm hóa thực phẩm;
   • 03 phòng thí nghiệm điện;
   • Mức đầu tư khoảng 03 tỷ VNĐ.
  • Xưởng thực hành : 04 DT : 1100 m2, trong đó:  
   • 01 xưởng thực hành chế biến lương thực thực phẩm;
   • 01 xưởng thực hành điện;
   • 01 xưởng thực hành cơ khí;
   • 01 xưởng thực hành nguội, gò, hàn.
   • Mức đầu tư khoảng : 07 tỷ VNĐ
  • Thư viện : 01 phòng DT : 60 m2; Khoảng 500 đầu sách gồm:
   • Giáo trình;
   • Tài liệu tham khảo;
   • Sách chuyên ngành…
   • Tổng mức đầu tư khoảng 01 tỷ VNĐ
  • Lớp học lý thuyết : 19 phòng DT : 1.200 m2.
   • Tổng mức đầu tư khoảng 07 tỷ VNĐ
  • Phòng học chuyên môn hoá :
   • 01 phòng lab có 32 cabin
   • 03 phòng máy tính, 110 máy.
   • Tổng mức đầu tư khoảng 02 tỷ VNĐ
  • Ký túc xá học sinh : 03 lô nhà DT : 1500 m2, sức chứa khoảng 500 học sinh. Mức đầu tư : 03 tỷ VNĐ
  • Thiết bị giảng dạy : 10 Latop, 07 Projector, 04 Overhead…
  • Internet được trang bị tới phòng học Tin học và các phòng làm việc
  • Cơ sở về giáo dục thể chất và hoạt động văn hóa văn nghệ: Sân, đường tập chạy, sân bóng và hội trường biểu diễn chưa được quy hoạch đầy đủ, chưa có nhà tập thể thao đa năng.