PHÒNG QUẢN TRỊ - ĐỜI SỐNG

 1. Chức năng nhiệm vụ:

Giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các mặt công tác sau

 • Lập kế hoạch và thực hiện QĐ của Hiệu trưởng về quản lý, sửa chữa, bảo quản, điều chuyển sử dụng cơ sở vật chất của Trường;
 • Tổ chức thực hiện, quản lý các hoạt động sản xuất, dịch vụ;
 • Tổ chức thực hiện công tác tăng gia SX, khai thác các tiềm năng để cải thiện đời sống của CBGV, HS;
 • Quản lý tổ y tế;
 • Quản lý, điều hành công tác điện, nước;
 • Tổng hợp, đề xuất và thực hiện việc mua sắm các trang thiết bị phục vụ điều kiện làm việc và hoạt động công vụ cơ quan;
 • Chủ động đề xuất, báo cáo thống kê công tác xây dựng cớ bản, sửa chữa chống xuống cấp cơ sở vật chất của Trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công.
 1. Cơ cấu tổ chức
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ Email
1 Nguyễn Minh Vân Trưởng phòng   nmvan@hftc.edu.vn
2 Nguyễn Ngọc Trân Phó trưởng phòng   nntran@hftc.edu.vn
3 Nguyễn Thị Lệ Hiền Y tế   ntlhien@hftc.edu.vn
4 Phạm Văn Cương Nhân viên   pvcuong@hftc.edu.vn
5 Phạm Ngọc Trị Nhân viên   pntri@hftc.edu.vn
6 Lê Văn Liêm Nhân viên   lvliem@hftc.edu.vn
7 Nguyễn Thị Tươi Nhân viên   nttuoi@hftc.edu.vn
8 Lê Thị Hương Nhân viên   lthuong@hftc.edu.vn


 

 1. Hình ảnh hoạt động: một số hình ảnh giới thiệu về phòng

        4.  Địa chỉ liên lạc:

Phòng Quản trị - Đời sống - Trường Trung Học Công Nghệ Lương Thực Thực Phẩm

 • 296 Lưu Hữu Phước Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 • Điện thoại: 08.39805118
 • Email: quantri@hftc.edu.vn 
 • Website: http://www.hftc.edu.vn