• Phòng đào tạo
Đang online 87
 
 
Tổng truy cập 1,667,773

 PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

 1. Chức năng nhiệm vụ:

Giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện các mặt công tác sau:

 • Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp; công tác văn thư, lễ tân, khánh tiết, quản lý con dấu của Trường;
 • Tham mưu giúp lãnh đạo trong việc sắp xếp, tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên, CBCNV;
 • Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ;
 • Thường trực Hội đồng thi đua;
 • Quản lý, điều hành tổ xe phục vụ công tác;
 • Quản lý tổ bảo vệ đảm bảo trật tự an toàn nhà trường;
 • Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công.
 1. Cơ cấu tổ chức:
STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI Email
1 Nguyễn Thị Mai Q. Trưởng phòng 0908327686    ntmai@hftc.edu.vn
2 Nguyễn Thị Xuân An Phó trưởng phòng 0986612399    ntxan@hftc.edu.vn
3 Hồ Thị Bắc Nhân viên 0906630717    htbac@hftc.edu.vn
4 Lê Thanh Phong NV Lái xe 0908100465    ltphong@hftc.edu.vn
 1. Hình ảnh hoạt động: một số hình ảnh giới thiệu về phòng

      4.   Địa chỉ liên lạc:

 • Phòng hành chính - tổ chức - Trường Trung Học Công Nghệ Lương Thực Thực Phẩm
 • 296 Lưu Hữu Phước Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 • Điện thoại: 08.3875.6634
 • Email: hanhchinh@hftc.edu.vn 
 • Website: http://www.hftc.edu.vn