• Phòng đào tạo
Đang online 24
 
 
Tổng truy cập 1,822,123

 PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

 1. Chức năng nhiệm vụ:

Giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện các mặt công tác sau:

 • Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp; công tác văn thư, lễ tân, khánh tiết, quản lý con dấu của Trường;
 • Tham mưu giúp lãnh đạo trong việc sắp xếp, tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên, CBCNV;
 • Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ;
 • Thường trực Hội đồng thi đua;
 • Quản lý, điều hành tổ xe phục vụ công tác;
 • Quản lý tổ bảo vệ đảm bảo trật tự an toàn nhà trường;
 • Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công.
 1. Cơ cấu tổ chức:
STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
Email
1 Trần Công Thành Phó Hiệu trưởng - Phụ trách phòng    ntmai@hftc.edu.vn
2 ThS. Nguyễn Thị Xuân An Phó trưởng phòng    ntxan@hftc.edu.vn
3 Hồ Thị Bắc Nhân viên    htbac@hftc.edu.vn
4 Trần Thị Bích Liên Nhân viên    ttblien@hftc.edu.vn
5 Doanh Thị Phương Nhã Nhân viên    dtpnha@hftc.edu.vn
6 Lê Thanh Phong NV Lái xe    ltphong@hftc.edu.vn
 1. Hình ảnh hoạt động: một số hình ảnh giới thiệu về phòng

      4.   Địa chỉ liên lạc:

 • Phòng hành chính - tổ chức - Trường Trung Cấp Công Nghệ Lương Thực -Thực Phẩm
 • 296 Lưu Hữu Phước Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 • Điện thoại: 08.3875.6634
 • Email: hanhchinh@hftc.edu.vn 
 • Website: http://www.hftc.edu.vn