Đang online 21
 
 
Tổng truy cập 1,668,307


 

ThS. DOANH THIÊN HIẾN

 HIỆU TRƯỞNG

ĐT: (08) 38.756.993

  Email: doanhhien07@yahoo.com - dthien@hftc.edu.vn

 

 

  KS. TRẦN CÔNG THÀNH

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ĐT: (08) 39.803.435

Email: thanht727@gmail.com - tcthanhf@hftc.edu.vn