Đang online 85
 
 
Tổng truy cập 1,822,190


 

ThS. DOANH THIÊN HIẾN

 HIỆU TRƯỞNG

ĐT: (028) 38.756.993

  Email: doanhhien07@yahoo.com - dthien@hftc.edu.vn

------------------------------------ 

 TRẦN CÔNG THÀNH

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Email: thanht727@gmail.com - tcthanhf@hftc.edu.vn

------------------------------------

 HOÀNG XUÂN CHÍNH

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Email: hxchinh@hftc.edu.vn