Đoàn Thanh niên

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2017 - 2019

1. Đ/c Trần Văn Tín - Bí thư Đoàn trường

2. Đ/c Đinh Hữu Vũ - Phó Bí thư Đoàn trường

3. Đ/c Bùi Văn Toàn - Ủy viên BCH

4. Đ/c Hoàng Thị Hải - Ủy viên BCH

5. Đ/c Trịnh Thị Hường - Ủy viên BCH

6. Đ/c Phan Trung Kiệt - Ủy viên BCH