Địa chỉ liên hệ

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

Địa chỉ: 296 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

SĐT: (028) 38.776.919 – (028) 38.756.634

Fax: (028) 38.756.634

Email: lttp@hftc.edu.vn

Website: www.hftc.edu.vn